Direct mail

Direkt mail

Zajímá Vás, jaké má společnost Direkt mail zázemí? V případě, že s námi budete jednat osobně, navštívíte naše sídlo v Rudné u Prahy, kde se nachází také administrativní budova a části tiskového centra, obálkování a ruční kompletace.

Direkt mail

Jednou ze specifických služeb, kterou společnost Direkt mail nabízí je bezesporu fulfillment. S touto službou ušetříte za balení a za poštovné. Naši zaměstnanci ví, jak mají konkrétní balík zabalit, aby předešli reklamacím.

Marketingový slovníček

Současná doba přeje marketingu. Víme, že někteří naši zákazníci se v různých druzích marketingu ještě trochu ztrácejí. Proto jim firma Direkt mail připravila stručný, ale výstižný marketingový slovníček. Zde se dozví, co je to anticipativní marketing, bigování, blister, B2B marketing, demarketing a řada dalších druhů marketingu.