Nosnost přepravních prvků

Dalším prvkem, který musíme brát na zřetel při výběru vhodných palet, je jejich rozdělení podle nosnosti. Zde rozdělujeme přepravní prvky následovně: na lehké s nosností do 500 kg, středně těžké s nosností do 1000 kg, těžké s nosností nad 1000 kg. Vlastní váha tohoto přepravního prvku EURO se přitom pohybuje mezi 20-24 kg. To závisí na vlhkosti dřeva.

Nosnost přepravních prvků

V Evropě velmi rozšířený přepravní prvek EURO, je velmi detailně normován. Její míry jsou 1200x800x144 mm /délka x šířka x výška/. Jeho plocha je 0,96 m2, a je spojená 78 speciálními hřebíky. Ať už budete potřebovat cokoliv v souvislosti s přepravnými prostředky, my jsme schopni Vám to nabídnout. Otevřete naše webové stránky, a seznamte se s naší firmou.