PR články

PR články by měly být psány s dobrou jazykovou korekturou. Nekvalitními články a texty je internet zahlcen. Jen pokud bude psát texty čtivě, zajímavě, a poutavě, najdou si své čtenáře. Obsah musí být unikátní, nesmí být nikdy duplicitní. Duplicitní texty totiž internetové vyhledávače rozliší, a zavrhnou je.
PR články lze zveřejnit několika způsoby. Mohou být registrovány do internetových PR katalogů. Jde o katalogy, které jsou pro tyto texty přímo určeny. Způsob je to velice vyhledávaný, levný a ne nejvíce efektivní. Článek se posílá ke schválení administrátorům. Registrace bývají zdarma.

Registrace do PR katalogů

Katalogy mívají zpoplatněny jisté nadstandardní funkce, například možnost umístit PR články přednostně na nejvýhodnější místa, barevné zvýraznění, nebo vložení více zpětných odkazů, než je norma.